Noodnummer0800 300 75

Industrie

De continuïteit als hoogste prioriteit

Uw snelle doorstart, daar staan wij voor. Samen met u minimaliseren wij uw productieonderbreking en beperken wij zodoende eventueel klanten – en omzetverlies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Behandeling van gebouw, machines en elektronisch apparatuur.

Omdat elk schadedossier verschillend is, is het aan Recon om in 1ste instantie een juist schadebeeld in kaart te brengen. Recon doet naast alle bouwkundige analyses ook onderzoek naar de penetratiegraad van contaminanten , ernst van de chlorideaantasting, passiviteit van metalen, ...! Kortom een technisch gevormd kader zorgt voor de behandeling van de problematieken rond gebouw, machines en elektronisch apparatuur!

Diensten

 • Analyses en advies
  • Chloridemetingen
  • Vochtmetingen
  • Passiviteit en hardheidsonderzoek
  • Monstername en laboanalyse
  • Asbestinventarisatie
 • Ontmanteling - en reinigingswerken
 • Corrosie stop
 • Klimaatbeheersing/droging on site/ thermografisch onderzoek
 • Data Recovery
 • Sanering Gebouwen
 • Sanering Machines
 • Sanering Elektronica
 

Labo

In de meeste gevallen wordt na zorgvuldige inventarisatie apparatuur afgevoerd naar het saneringslabo van RECON in Brussel. Daar wordt apparatuur zorgvuldig individueel geïnspecteerd op interne staat en wordt de saneringsprocedure bepaald.

Methodes:
Sanering in ESD veilige omgeving, Demontage tot maximaal printniveau, Neutraliserende reinigingsprocessen, Ultrasoon sanering, droogijs sanering, passivering van actief RVS, componentendroging en montage ...

Kwaliteitsborging:
Controle op optische reinheid en chemische neutraliteit + werkingstest op uitvoering basisfuncties.

 

Garantie

Na sanering: Recon garandeert dat na haar tussenkomst, de gesaneerde objecten vrij zijn van contaminanten ontstaan door de calamiteit en dat de saneringsmethodes en – middelen geen aantasting en/of materiaalverlies veroorzaken.

 

Capaciteit

Recon heeft als troef dat ze op heel korte tijd een aanzienlijk aantal aan gekwalificeerd personeel kan inzetten.

Projectmanagement /communicatie

Recon heeft projectmanagers met elkeen zijn specifieke kennis omtrent gebouw- apparatuur, chemie en metalen. De projectmanager van Recon fungeert als aanspreekpunt en heeft door zijn ervaring en opleiding een sleutelrol te vervullen.

 
 

Altijd bereikbaar voor advies en noodgevallen,

Actief over geheel België.